Festiwal Kultury Żydowskiej

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Festiwal Kultury Żydowskiej (przełom czerwca i lipca) odbywający się na krakowskimKazimierzu, zalicza się do największych i najważniejszych wydarzeń tego typu na świecie.

Jego bohaterką jest przede wszystkim muzyka: klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka, klasyczna, śpiew synagogalny. Pod koniec festiwalu, zawsze w sobotę, urządzany jest wielki koncert Szalom na Szerokiej, który porywa tłumy do wspólnego tańca i śpiewu, sprawiając że zbliżenie Żydów i nie-Żydów odbywa się w szczerej radości i rozumieniu przede wszystkim sercem.

Na festiwalu wystąpiły m.in. formacje z Polski: The Cracow Klezmer Band, Kroke, artyści z pozostałych krajów Europy, m.in. z Ukrainy - Alfred Schreyer, Norwegii - Bente Kahan, Niemiec - Daniel Kahn, Węgier - Di Naye Kapelye, Holandii - Shura Lipovsky, Rumunii - Taraf de Haidouks, Wielkiej Brytanii - Sophie Solomon, Hiszpanii - Hespèrion XXI, wykonawcy z Izraela: Bustan Abraham, Chór Kantorów Wielkiej Synagogi w Jerozolimie, muzycy z USA: Andy Statman, David Krakauer & Klezmer Madness!, artyści z Kanady: Beyond The Pale, Shtreiml, Yaacov Moszen, Argentyny - Lerner-Moguilevsky Duet.

Festiwalowi towarzyszą organizowane przez żydowskie ośrodki kultury, miejskie muzea i środowiska zainteresowane kulturą żydowską liczne wystawy, przedstawienia, prelekcje, pokazy filmowe, warsztaty chasydzkiego tańca i śpiewu, żydowskiej kuchni i wycinanki, hebrajskiej kaligrafii, języka jidysz, wykłady dotyczące historii Żydów i ich tradycji religijnych, organizowane są również wycieczki po Kazimierzu i usytuowanych w pobliżu Krakowa miejscach związanych z Żydami.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja