Bazylika św. Wojciecha w Wąwolnicy

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Ważny dla głęboko wierzących katolików zespół świątynny, składający się z dwóch historycznie i nierozerwalnie związanych ze sobą przybytków wiary. Bazylika św. Wojciecha stoi tuż obok wielokrotnie przebudowywanych pozostałości po średniowiecznej świątyni - wzmianki o pierwszych chrześcijańskich posługach w Wąwolnicy wskazują na 1027 r., a gotycki kościół z pewnością wybudowano w XIV wieku. Aktualnie stoi tu kaplica z bogato polichromowanymi wnętrzami, w której stoi cudowna figurka Matki Boskiej z Kębła.

Rzeźba trafiła do Wąwolnicy w 1700 roku. Figurka ma ok. 85 cm wysokości, wyrzeźbiono ją w drewnie lipowym. Miejscowy kult maryjny związany jest z najazdem tatarskim w XIII wieku. Według ksiąg parafialnych, w 1278 r. niewierni po złupieniu Lublina rozbili pod Kęblem obóz, gdzie zwozili łupy i jeńców pojmanych w jasyr. Po przegranej bitwie z Ottonem Jastrzębczykiem, Tatarzy uciekli stamtąd w panice, porzucając bogactwa i niewolników - maryjna figurka miała rozbłysnąć niezwykłym światłem i unieść się w powietrze, co uwolnieni Polacy uznali za boski znak.

Część maryjnego sanktuarium przeznaczono (od 1995 r.) na małe muzeum przedstawiające historię Wąwolnicy i tutejszych chrześcijańskich miejsc kultu. Wśród eksponatów można znaleźć m.in. szklane wyroby z XVII w., toporek z epoki neolitu, XVI-wieczną rzeźbę Chrystusa, naczynia i szaty liturgiczne z XVIII stulecia, oraz kopie ważnych dokumentów - akty przeniesienia Wąwolnicy z prawa polskiego na miejskie prawo niemieckie przez Kazimierza Jagiellończyka w 1448 r. czy relokacji zabudowań miejscowości na polecenie Zygmunta Augusta z 1567 r. Nie brakuje też dzieł sztuki autorstwa artystów związanych z Wąwolnicą. Warto też zwrócić uwagę na makietę wsi, którą wymodelowano na podstawie XV-wiecznych papierów sądowych. Przekrój czasowy i tematyczny jest zatem bardzo rozległy. Muzeum w kaplicy otwierane jest dla turystów na indywidualne prośby.

Współczesny kościół parafialny wybudowano z datków wiernych w pierwszych latach XX stulecia - starsza świątynia była zbyt mocno zniszczona, więc na potrzeby nowego kościoła wyburzono jej część. Autorem architektonicznego projektu był inż. Ksawery Dionizy Drozdowski. Bazylika mniejsza w Wąwolnicy to trójnawowa, neogotycka konstrukcja z czerwonej cegły. Przy jednym skrzydle stoi strzelista wieża. Stylowe, stonowane wnętrza dostosowane są do zewnętrznego wyglądu konstrukcji. Z pewnością warto przyjrzeć się witrażom i ołtarzowi głównemu, w którym stoi kolejna maryjna figurka - Matki Boskiej Tronującej. 120-centymetrowa rzeźba z drewna lipowego pochodzi prawdopodobnie z 1400 r.

Mini przewodnik

Popularny wśród pielgrzymów kompleks świątynny, a to dzięki cudownym maryjnym figurkom. Obie wyrzeźbiono w średniowieczu, w drewnie lipowym. Pierwsza stoi w bogato polichromowanej kaplicy, wybudowanej na miejscu pierwszego kościoła we wsi. Działa tu też małe muzeum Wąwolnicy. Druga zdobi ołtarz główny pięknej neogotyckiej bazyliki, wzniesionej w latach 1907-14.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja