Rozporządzenie EU 261/2004 i prawa pasażera lotniczego - Sprawdź dokładnie swoje prawa jeśli latasz samolotami!

 • Noclegi
 • Blog
 • Rozporządzenie EU 261/2004 i prawa pasażera lotniczego - Sprawdź dokładnie swoje prawa jeśli latasz samolotami!

 

Pasażerowie podróżujący samolotem coraz częściej zdają sobie sprawę z istoty swoich praw, zwłaszcza gdy dochodzi do sytuacji nieprzewidywalnych takich jak odwołane loty, opóźnienia czy odmowa wejścia na pokład. W takich przypadkach kluczowe staje się Rozporządzenie EU 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przewiezienia oraz przy dużych opóźnieniach i odwołaniu lotów. Rozporządzenie to określa prawa pasażerów lotniczych oraz obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Sprawdźmy zatem jakie prawa pasażera mamy.

 1. Czym jest Rozporządzenie EU 261/2004?
 2. Jakie prawa pasażera podróżnym daje rozporządzenie?
 3. Zasady przyznawania odszkodowań przez linie lotnicze

Czym jest Rozporządzenie EU 261/2004?

Rozporządzenie EU 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi fundamentalny dokument prawny w zakresie ochrony praw pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej. Przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 11 lutego 2004 roku, rozporządzenie to ustanawia wspólne zasady dotyczące odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przewiezienia, dużych opóźnień oraz odwołania lotów.

Jednym z kluczowych aspektów jakie oferuje Rozporządzenie EU 261/2004 jest jego zastosowanie do wszystkich lotów wychodzących z krajów Unii Europejskiej, a także do lotów do tych krajów obsługiwanych przez przewoźników zarejestrowanych w UE. To oznacza, że prawami pasażerów objęte są zarówno loty krajowe jak i międzynarodowe. Niestety nie dotyczy to innego przewoźnika spoza UE gdy wchodzimy na jego pokład samolotu.

Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie ochrony i odszkodowania dla pasażerów, którzy znaleźli się w sytuacjach, w których ich podróż została zakłócona z powodu działań przewoźnika lub okoliczności niezależnych od niego, takich jak:

 • warunki pogodowe
 • strajki kontrolerów lotów

Rozporządzenie określa konkretne uprawnienia pasażerów i obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku takich sytuacji.

Dzięki Rozporządzeniu EU 261/2004 pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku odmowy wejścia na pokład (overbooking),odwołania lotu lub dużego opóźnienia, pod warunkiem, że okoliczności nie wynikają z działań nadzwyczajnych. W przypadku odwołania lotu lub dużego opóźnienia, przewoźnicy są zobowiązani do zapewnienia pomocy, obejmującej m.in. bezpłatne posiłki, zakwaterowanie i transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Rozporządzenie to ma istotne znaczenie dla konsumentów, ponieważ daje pewność i odszkodowanie w przypadku naruszenia umowy przewozu lotniczego. Jednocześnie stanowi wyraźny sygnał dla przewoźników lotniczych, że muszą przestrzegać standardów obsługi pasażerów i zapewnić im należytą pomoc w przypadku zakłóceń podróży.

Jakie prawa pasażera podróżnym daje rozporządzenie?

Rozporządzenie EU 261/2004 przynosi podróżnym szereg istotnych korzyści, które gwarantują ochronę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji podczas podróży lotniczej.

 • Daje im gwarancję odszkodowania w przypadku overbookingu, odwołania lotu lub dużego opóźnienia, co stanowi istotne wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy podróż zostaje zakłócona z winy przewoźnika a przewoźnik lotniczy nie naprawi błędu.
 • Rozporządzenie zapewnia pasażerom prawo do pomocy w przypadku odwołania lotu lub dużego opóźnienia. Obejmuje to bezpłatne posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu (jeśli konieczne) oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Dzięki temu podróżni mogą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem się w czasie nieplanowanej przerwy w podróży. Wszystkie kwestie załatwia się np. w punkcie odpraw pasażerów czy w punkcie przyjęć pasażerów zależnie, na jakim etapie wystąpi problem.
 • Rozporządzenie EU 261/2004 daje podróżnym poczucie bezpieczeństwa i pewności, ponieważ określa jasno ich prawa i obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku sytuacji awaryjnych. To z kolei przyczynia się do zwiększenia zaufania konsumentów do linii lotniczych i sektora transportu lotniczego jako całości.

Warto również podkreślić, że Rozporządzenie EU 261/2004 pomaga wyrównać nierówności między pasażerami a przewoźnikami lotniczymi, umożliwiając podróżnym skuteczne domaganie się swoich praw w przypadku ich naruszenia. Daje to konsumentom większą kontrolę nad swoimi podróżami oraz zwiększa odpowiedzialność przewoźników za zapewnienie należytej obsługi pasażerów.

Rozporządzenie EU 261/2004 przynosi zatem podróżnym klarowność, ochronę i wsparcie finansowe w przypadku zakłóceń podróży lotniczej, co przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz budowania zaufania do podróży lotniczych.

Zasady przyznawania odszkodowań przez linie lotnicze

Prawa pasażera i zasady przyznawania odszkodowań określone w Rozporządzeniu EU 261/2004 są klarowne i przystępne, aby zapewnić jednolite stosowanie prawa w przypadku zakłóceń podróży lotniczej. Przede wszystkim, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład (overbooking),odwołania lotu lub dużego opóźnienia. Istotnym kryterium przy ustalaniu wysokości odszkodowania jest długość trasy lotu oraz czas opóźnienia w dotarciu do celu podróży.

W przypadku lotów krótkodystansowych (do 1500 km),pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro w przypadku opóźnienia o co najmniej 3 godziny, chyba że przewoźnik jest w stanie udowodnić, że opóźnienie wynikało z okoliczności nadzwyczajnych. Dla lotów średniodystansowych (od 1500 km do 3500 km),odszkodowanie wynosi 400 euro przy opóźnieniu o co najmniej 3 godziny, a dla lotów długodystansowych (powyżej 3500 km) 600 euro przy opóźnieniu o co najmniej 4 godziny.

Warto zaznaczyć, że prawo do odszkodowania przysługuje również w przypadku odmowy wejścia na pokład z powodu overbookingu, przy czym wysokość odszkodowania zależy od długości opóźnienia spowodowanego taką odmową. Odszkodowanie może być zmniejszone o 50% w przypadku opóźnienia mniejszego opóźnienia w zależności od długości trasy lotu.

Jednak istnieją też sytuacje, w których przewoźnik może uniknąć wypłaty odszkodowania, jeśli jest w stanie udowodnić, że opóźnienie lub odmowa wejścia na pokład wynikały z okoliczności nadzwyczajnych, których nie można było uniknąć nawet przy zastosowaniu wszelkich środków. Takie okoliczności mogą obejmować nieprzewidywalne warunki pogodowe lub strajki, które uniemożliwiają przewoźnikowi zapewnienie normalnej obsługi lotu.

Zasady przyznawania odszkodowań i prawa pasażera jakie zawiera Rozporządzenie EU 261/2004 są jasne i sprawiedliwe. Jest to ważne, gdyż odwołany lot przez przewoźnika lotniczego lub opóźnienia lotów mogą powodować efekt domina. Przepisy mają na celu zapewnienie pasażerom odpowiedniej rekompensaty w przypadku naruszenia ich praw przez przewoźników lotniczych. Teraz już wiesz jakie masz prawa! Jeśli interesuje Cię ten temat, więcej informacji znajdziesz na https://aircashback.com/poradnik/rozporzadzenie-eu-261-2004-czym-jest-i-co-oznacza-dla-pasazerow-lotniczych gdzie poruszane są dokładniej wszystkie kwestie związane z tym rozporządzeniem.

Dodano: 2024-05-15 13:14:00

Komentarze (0)
Dodaj komentarz