Muzeum Reformacji

Chętni mogą odwiedzić mieszczące się przy kościele Muzeum Reformacji. Placówka powstała w 1973 r., a jej założycielem był ksiądz Władysław Pilch-Pilchowski, pełniący wówczas posługę proboszcza wspólnoty ewangelicko-augsburskiej (luterańskiej) w Mikołajkach. W całej Polsce muzeów tego typu jest bardzo mało, dokładniej to dwa. Na wystawach prezentowane są kancjonały ewangelickie, postylle, modlitewniki, polskie i obcojęzyczne wydania Pisma Świętego z okresu od XVII w. do współczesności. Znajdują się tam także tłumaczenia Konfesji Augsburskiej i pism Marcina Lutra, dokumenty parafialne z XVII-XIX w. oraz fotografie ukazujące niegdysiejsze Mikołajki i wydarzenia z życia parafii.

Muzeum zapewnia możliwość fachowego oprowadzenia i uzyskania dokładniejszych informacji związanych z protestantyzmem i reformacją w Polsce (również w języku niemieckim). Początkowo zbiory były eksponowane w kościele, ale od 2002 r. zostały przeniesione do nowego budynku przy Parafii ewangelickiej w Mikołajkach.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Instytucja założone w 1973 r. przez proboszcza miejscowej parafii luterańskiej. Wystawy i zgromadzone eksponaty - listy, modlitewniki, święte księgi, listy, zdjęcia, dokumenty etc. - pozwalają lepiej poznać dzieje protestantyzmu. Muzeum Reformacji w Mikołajkach koncentruje się na tym, co działo się na ziemiach polskich, acz nie pomija kontekstu ogólnego.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz