Kaplica Królewska

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

W pobliżu kościoła mariackiego wyrasta jedyna, barokowa kaplica w Gdańsku - Kaplica Królewska (ul. Świętego Ducha).

Nosi ona także cechy powszechnego w Gdańsku manieryzmu niderlandzkiego. Zbudowano ją w latach 1678-81 jako tymczasową kaplicę dla katolików z parafii kościoła Wniebowzięcia NMP pozostającego wówczas pod opieką protestantów.

Autorem jej projektu był Tylman von Gameren, budowniczym gdański mistrz Barthel Ranisch, a twórcą jej wystroju kamieniarskiego wybitny rzeźbiarz Andrzej Schluter pełniący rolę nadwornego architekta Jana III Sobieskiego, który wraz z Prymasem Polski Andrzejem Olszewskim ufundował świątynię.

W centrum fasady rzeźbiarz umieścił wielki kartusz herbowy z herbami Polski, Litwy i Sobieskich.

Mini przewodnik

Barokowa budowla, wystawiona w II połowie XVII stulecia z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego. Powstała w ramach “zastępstwa”, po tym gdy monarcha podjął w radzie miejskiej nieudaną próbę przywrócenia praw katolików do bazyliki mariackiej. W Kaplicy Królewskiej można dostrzec również wpływy popularnego w Gdańsku manieryzmu niderlandzkiego.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja