Rezerwat Źródliska Czarnej Wody

Obszar ochrony wyjątkowo cennego przyrodniczo obszaru Wysoczyzny Żarnowieckiej. Rezerwat powołano do życia w 1999 roku, obejmuje on swoim zasięgiem niewiele ponad 50 hektarów powierzchni. Główną przyczyną jego utworzenia była niezwykła szata roślinna.

Na pewnym odcinku górnego biegu Czarnej Wody - przybrzeżnej rzeki uchodzącej do morza przy wschodnich rubieżach Karwi - można napotkać wiele różnych gatunków. W tym takich, które najczęściej występują w rejonach podgórskich. Zaliczają się do nich m.in. tojeść gajowa i widłak wroniec. Na uwagę miłośników botaniki zasługują także stokłosy Benekena i listery jajowate. Wśród przedstawicieli lokalnej fauny warto wyróżnić rzęsorki mniejsze - niewielkie ssaki ryjówkowate.

Rezerwat znajduje się na terenie podmokłych łąk i lasów w dolinie rzeki, pomiędzy kilkoma małymi osadami: Robakowskim Młynem, Świecinem, Trzema Młynami oraz Karlikowem. Łęgi wokół Źródliska Czarnej Wody określa się jako jesionowo-olszowy - choć występują tutaj także buki, dęby i graby. Podłoże dla tak zróżnicowanych drzew, krzewów, krzewinek i traw tworzą w znacznej mierzy gleby nawapienne.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Teren o powierzchni niespełna 51 hektarów, objęty ochroną od 1999 roku z powody rzadkiej szaty roślinnej, charakteryzującej się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. W dolinie górnego biegu rzeki rosną m.in. widłaki wrońce, tojeści gajowe, listery jajowate, stokłosy Benekena czy buki, graby i dęby. Część z nich (2 pierwsze) jest typowa dla rejonów podgórskich.

Rezerwat Źródliska Czarnej Wody warto uwiecznić na wideo - może to zrobić KM Studio filmowanie Jelenia Góra

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Nasi partnerzy