Muzeum Stutthof

 • Ocena
 • Dla dwojga
 • Dla dzieci
 • Dla dorosłych
 • Dla seniorów
Opis

Obóz został założony 2 września 1939 roku. Największą grupą narodowościową byli Żydzi, a następnie Polacy. W obozie przebywali również Rosjanie, Francuzi, a także Niemcy, Łotysze i Norwegowie. Było to miejsce kaźni 45 narodowości z 26 krajów.

Od czerwca 1944 roku, zastosowano również komory gazowe. Do 9 maja 1945 roku, przez obóz przeszło ok. 110 tys. więźniów z których około 65 tys. zginęło w obozie lub 39 podobozach. Ten obóz zagłady działał dokładnie tyle dni, ile trwała II wojna światowa. Na głównym pomniku w obozie znajduje się napis "Los nasz dla was przestrogą ma być, nie legendą".

Obecnie, teren obozu obejmuje Muzeum Stutthof, powstałe dzięki staraniom byłych więźniów obozu, w dniu 12 marca 1962 r. i stanowiące upamiętnienie osób, które zginęły w obozie podczas II Wojny Światowej.

W ramach oferty edukacyjnej muzeum znaleźć można:

 • oprowadzanie z przewodnikiem po terenie byłego obozu,
 • prelekcje filmów dokumentalnych dot. historii obozu Stutthof,
 • zajęcia z teczkami tematycznymi zawierającymi dokumentacje dot. obozu,
 • warsztaty dot. twórczości artystycznej więźniów obozu,
 • prezentacje archiwaliów dot. dziejów KL Stutthof,
 • warsztaty dla młodzieży specjalnej troski i niedostosowanej społecznie,
 • prace fizyczne na terenie Miejsca Pamięci Stutthof,
 • czasowe wystawy historyczno-biograficzne,
 • relacje wideo byłych więźniów,
 • spotkania, prelekcje, konferencje,
 • publikacja "Pamiętamy, pamiętam... Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939-1945. Materiały edukacyjne".

Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

Mini przewodnik

Niemiecki obóz pracy i masowej zagłady, działający (w różnych formach formalno-prawnych) od 2 IX 1939 r. aż do 9 V 1945, kiedy do Sztutowa wkroczyła Armia Czerwona. Szacuje się, że spośród 110 tysięcy więźniów, 65 tys. zginęło - w obozie koncentracyjnym, po przeniesieniu do innego lub w czasie “ewakuacji”. Zwiedzanie miejsca pamięci Stutthof jest bezpłatne.

Blogi

Muzeum Stutthof warto zapisać na wideo – może się tym zająć KM Studio kamerzysta Wrocław


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja