Forum Ekonomiczne

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Do spotkań realizowanych w różnych miesiącach, w czasie Forum Ekonomicznego raczej nie pasuje określenie „imprezy”. Chociaż jeśli „imprezy” mają rozsławiać miejscowość na świecie, to Forum Ekonomiczne z pewnością ten wymóg spełnia. Jego celem jest „budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami”.

Jak donosił dziennik „Le Monde”: „Forum Ekonomiczne w Krynicy jest bezsprzecznie spotkaniem elit ekonomicznych i politycznych Europy Środkowej i Wschodniej”. Organizowane w Krynicy już od ponad 20 lat, towarzyszy przemianom ustrojowym w regionie i ma udział w kształtowaniu tych przemian.

Mini przewodnik

Największe jeśli chodzi o ciężar gatunkowy coroczne wydarzenie organizowane w Krynicy-Zdroju. Forum Ekonomiczne, odbywające się od 1990 r. - zwykle we wrześniu. Ściąga nie tylko najlepszych ekspertów z ekonomicznych dziedzin nauki, ale przede wszystkim osoby pełniące najważniejsze państwowe funkcje w wielu krajach. Gospodarzem jest Instytut Studiów Wschodnich.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja