Zabytki w Krakowie

(65)
1.0 km od centrum

Intrygujący zabytek sakralny. Kościół Najświętszego Salwatora to jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Krakowie. Mogła powstać jeszcze w X stuleciu, jednak najstarsze, romańskie relikty budowli i dokumenty wskazują raczej na XII w. Konstrukcja, wyposażenie oraz dzieła sztuki prezentują wiele styli: renesansowy, barokowy, klasycystyczny i neogotycki. Warto obejrzeć zwłaszcza freski, ołtarze, organy i obrazy.

1.0 km od centrum

Barokowy kościółek z II poł. XVII wieku, z uwagi na wartość zabytkową uwzględniony na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Kaplica św. Małgorzaty i św. Judyty w Krakowie to konstrukcja zrębowa, z krytą gontem kopułą. W środku warto zobaczyć dwa ołtarze i serię obrazów na temat błogosławionej Bronisławy. Wzgórze, na którym stoi świątynia, prawdopodobnie było miejscem pogańskiego kultu.

1.4 km od centrum

Franciszkański zabytek w stylu barokowym, wzniesiony w II poł. XVII w. Z zewnątrz kościół św. Kazimierza Królewicza prezentuje się cokolwiek skromnie - ot, 3 płaskorzeźby na fasadzie - za to już wnętrza świątyni wyglądają wprost oszałamiająco. Począwszy od kunsztownych malowideł na sklepieniu, przez złocone ołtarze czy średniowieczną figurkę maryjną z kości słoniowej, aż po przepiękne obrazy.

4.2 km od centrum

Pełna nazwa tego klasztornego zakątka to Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta. Sam kościółek nie wyróżnia się na tle zabytków sakralnych Krakowa, ale to wyjątkowe miejsce kultu. Wiąże się z poruszającym wizerunkiem umęczonego Chrystusa, obrazem Ecce Homo pędzla Adama Chmielowskiego oraz relikwiami współzałożycieli albertyńskich zgromadzeń - św. brata Alberta i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej.

0.9 km od centrum

Barokowy zabytek sakralny wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Kościół św. Marcina w Krakowie budowano w latach 1637-40 według projektu Giovanniego Trevano. Świątynia powstała na miejscu przybytku z XIV w. i służyła karmelitankom bosym. Kościół trafił w ręce luteran w 1816 r., po przeniesieniu zakonu. Warto tu zobaczyć obraz “Chrystus uciszający burzę” Henryka Siemiradzkiego, gotycki krucyfiks… albo wybrać się na koncert.

0.8 km od centrum

Klasztorny zabytek nieopodal wzgórza wawelskiego. Krakowski kościół św. Bernardyna ze Sieny powstał w połowie XV w., jednak został niemal całkowicie zniszczony w trakcie potopu szwedzkiego. Odbudowana świątynia prezentuje barokowy styl, wyróżnia się fasadą i niską kopułą. W środku warto zobaczyć piękne ołtarze, mauzoleum św. Szymona z Lipnicy czy obrazy: “Danse Macabre” i Matkę Bożą Sokalską.

1.4 km od centrum

Średniowieczny zabytek sakralny o gotyckiej architekturze i bogatym, barokowym wnętrzu. Kościół św. Marka Ewangelisty w Krakowie zbudowano w II poł. XIII w. - choć budowla wielokrotnie płonęła, to przy odbudowie zachowywano zbliżony do pierwotnego kształt i wygląd bryły. Wnętrze świątyni zmodernizowano w XVII w., warto zobaczyć zdobione ołtarze, obraz Madonny i ambonę w kształcie serca i krzyża.

1.1 km od centrum

Bodaj najbardziej gotycki zabytek sakralny Krakowa. Budowa kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty ruszyła  w I poł. XIV w., acz świątynia jest sporo mniejsza od planowanej przez króla Kazimierza Wielkiego. Klasztorny przybytek dotykały wszelkie kataklizmy, nawet trzęsienia ziemi. Dziś można tu podziwiać m.in. późnorenesansowy nagrobek Spytka Jordana czy cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia.

0.9 km od centrum

Perełka barokowej architektury sakralnej. Jezuicki kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie powstawał w latach 1596-1619, autorem ostatecznego projektu był Giovanni Trevano. Wzorowany na rzymskim Il Gesù przybytek wyróżniają kunsztowna, dekoracyjna fasada oraz frontowe ogrodzenie z figurami 12 apostołów. Wewnątrz warto zobaczyć ołtarz główny, płaskorzeźby i posągi oraz… mechanizm wahadła Foucaulta.

1.8 km od centrum

Jeden z młodszych zabytków sakralnych Krakowa, o jedynej w swoim rodzaju stylistyce. Jezuicka bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w latach 1909-12, na miejscu mniejszej kaplicy. Architektura monumentalnej świątyni łączy elementy gotyckie, barokowe, romańskie i modernistyczne. Podobnie wystrój wnętrza, gdzie warto zobaczyć polichromie, dzieła rzeźbiarskie oraz przepiękne mozaiki.

1.2 km od centrum

Średniowieczny zabytek sakralny o gotyckiej architekturze i barokowych wnętrzach. Kościół św. Barbary w Krakowie wzniesiono w XIV wieku i wielokrotnie przebudowywano. Początkowo służył jako kaplica cmentarna, z czasem stał się ważną świątynią krakowskich jezuitów. Najcenniejsze dzieła sztuki i skarby przybytku to Ogrojec - rzeźby Wita Stwosza lub jego uczniów - XV-wieczna Pietà oraz malowidła na sklepieniu.

0.9 km od centrum

Obrośnięta legendami świątynia w klasztorze norbertanek, założonego w połowie XII w. Kościół św. Augustyna i Jana Chrzciciela w Krakowie prezentuje styl barokowy - po wielu przebudowach i zniszczeniach. Dzisiejszy kształt budowli pochodzi z lat 1596-1626, zaś wyposażenie, dekoracje i dzieła sztuki z XVIII w. W całym kompleksie zakonnym zachowały się elementy pamiętające jeszcze średniowiecze i najazdy Tatarów.

1.5 km od centrum

Rektoralna świątynia zakonu pijarów, piękny zabytek sakralny epoki rokoko. Kościół Przemienienia Pańskiego w Krakowie powstał w XVIII wieku, według projektów Kacpra Bażanki i odpowiedzialnego za fasadę Franciszka Placidiego. W bogato zdobionych wnętrzach wyróżniają się iluzjonistyczne polichromie Franciszka Ecksteina i monumentalny ołtarz główny. Warto też zajrzeć do krypty - reprezentacyjnego domu przedpogrzebowego.

0.8 km od centrum

Mała, zabytkowa świątynia w cieniu Wawelu. Gotycki kościół św. Idziego zbudowano w pierwszych latach XIV stulecia, choć według tradycji pierwszą świątynię postawił tutaj książę Władysław Herman w podzięce za narodziny syna. Zarówno architektura przybytku, jak też zachowane w nim dzieła sztuki sakralnej, prezentują style różnych epok. Np. średniowieczny krucyfiks, renesansowe stalle z marmuru czy barokowe ołtarze.

1.3 km od centrum

Cudowny zaiste zabytek sakralny - zarówno ze względu na barokową architekturę i piękne dzieła sztuki, jak też dotyczące kościoła legendy. Krakowska bazylika Nawiedzenia NMP “Na Piasku” to część klasztoru karmelitów, jej historia sięga końca XIV wieku. Świątynia słynie z kamienia z odciskiem stopy świętej królowej Jadwigi (fundatorki bazyliki) oraz cudownego obrazu Matki Bożej Piaskowej, nazywanego “Panią Krakowa”.

1.0 km od centrum

Późnobarokowa świątynia Księży Misjonarzy. Zabytkowy kościół Nawrócenia św. Pawła w Krakowie wzniesiono na przełomie XVII i XVIII w. Architekt Kacper Bażanek inspirował się kilkoma budowlami z rzymu. Kształtna fasada stanowi adekwatny wstęp do bogato zdobionego wnętrza. Najcenniejsze skarby kościoła Stradomskiego to polichromie na sklepieniu, kunsztowne ołtarze, organy i posągi apostołów.

1.0 km od centrum

Jeden z najwspanialszych kościołów Krakowa, prawdziwa perła barokowej architektury i sztuki. Uniwersytecka Kolegiata św. Anny powstała w latach 1689-1703, na miejscu gotyckiej świątyni z 1407 r. i jeszcze wcześniejszego, drewnianego przybytku z XIV w. Kościół wyróżnia się piękną fasadą oraz przepychem bogato zdobionego wnętrza. Kunsztowne płaskorzeźby, trójwymiarowe polichromie czy wspaniałe organy.

1.6 km od centrum

Fascynujący zabytek sakralny, o bogatej historii i takimż wnętrzu. Kościół św. Mikołaja w Krakowie powstał jeszcze w XI w., po wielu zniszczeniach i odbudowach przekształcił się w barokową bazylikę. W środku czeka wiele dzieł sztuki sakralnej, m.in. bogato zdobione ołtarze, pentaptyk późnogotyckich obrazów czy rokokowy chór z organami. Przed świątynią warto obejrzeć średniowieczną latarnię zmarłych i ormiański chaczkar.

2.5 km od centrum

Mały i niemal niedostępny, acz nadzwyczaj intrygujący zabytek sakralny. Kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Krakowie powstał najpewniej na początku XI w., w ramach szerzenia chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W dzisiejszej budowli łączą się elementy romańskie, gotyckie i barokowe. Dziś kościół, z którym wiąże się legenda o skarbach czarnej księżniczki, otwierany jest wyłącznie na czas odpustu Rękawka.

2.0 km od centrum

Jeden z najwspanialszych przykładów neogotyckiej architektury sakralnej w Krakowie. Kościół św. Józefa na Podgórzu wzniesiono w latach 1905-09, na miejsce wyburzonej świątyni z 1832 r. Zabytek wyróżnia 67 płaskorzeźb z wizerunkami świętych i 9 bogato zdobionych we wszelkiego typu dzieła sztuki ołtarzy. Warto wspomnieć o Kamieniołomie im. JP II - oryginalnym centrum kultury w podziemiach plebanii.

4.6 km od centrum

Prawdopodobnie najważniejsze miejsce kultu Papieża Polaka. Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie to nowoczesny kompleks, z dużą świątynią i siedzibami wielu katolickich instytucji. W ogromnym kościele i kilku kaplicach umieszczono szereg relikwii Ojca Świętego - w tym ampułkę z krwią. Warto też zobaczyć 2 wystawy stałe (zwłaszcza tę o Całunie Turyńskim) i wejść na 68-metrową wieżę widokową.

9.0 km od centrum

Kameralny kościółek o intrygującej architekturze i tajemniczej historii. W bryle kościoła św. Bartłomieja w Krakowie przeważają elementy gotyckie, zaś wystrój wnętrz prezentuje bogaty, barokowy styl. Dokładna data budowy średniowiecznej świątyni od lat pozostaje przedmiotem sporów i domysłów - co nie zmienia faktu, że na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski to jeden z cenniejszych zabytków.

1.0 km od centrum

Barokowy Kościół na Skałce z Panteonem Narodowym, połączony z renesansowym klasztorem paulinów. Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie to trzecia chrześcijańska świątynia wybudowana w tym miejscu. Tutaj odnaleziono ślady osadnictwa sprzed 4000 lat, tutaj Bolesław Śmiały miał zabić biskupa-zdrajcę, tutaj w Krypcie Zasłużonych spoczywają znamienici artyści i naukowcy.

1.1 km od centrum

Mała, acz niebywale istotna świątynia. Kościół św. Wojciecha w Krakowie to bodaj najstarszy przybytek wiary chrześcijańskiej w mieście, wybudowany na przełomie X i XI wieku. Początkowo był to drewniany kościółek, wkrótce przerobiony na murowaną świątynię romańską, a w XVII w. przebudowany na kościół barokowy. W środku piękne dzieła sztuki sakralnej i wystawa Muzeum Archeologicznego.

0.9 km od centrum

Jedna z najbardziej interesujących świątyń na mapie miasta. Kościół św. Franciszka z Asyżu to XIII-wieczna, gotycka bazylika. Wielokrotnie przebudowywana, ale w architekturze do dziś przeważają elementy średniowieczne. Z kolei wnętrza zachwycają bogactwem dzieł sztuki sakralnej: od obrazu Smętnej Dobrodziejki Krakowa (XV w.) po secesyjne witraże i polichromie Stanisława Wyspiańskiego.

1.1 km od centrum

Średniowieczny zabytek sakralny z burzliwą historią w tle. Bazylika Świętej Trójcy powstała w poł. XIII w. dla zakonu dominikanów. W wyniku pożaru miasta z 1850 r. gotycki przybytek uległ poważnym zniszczeniom - odbudowa wiązała się ze sporymi zmianami w dekoracjach i architekturze. Wcześniej do kościoła dobudowano kilka kaplic, np. późnorenesansową kaplicę św. Jacka.

3.8 km od centrum

Rozbudowane centrum modlitwy, wiary i kultu rozpropagowanego przez siostrę Faustynę Kowalskiej. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach tworzą m.in. zabytkowy klasztor, nowoczesna bazylika, wieża widokowa (77 m) i ogromne zaplecze socjalno-duszpasterskie. Warto zobaczyć obrazy Chrystusa Miłosiernego “Jezu, ufam Tobie” oraz relikwie świętej.

1.4 km od centrum

XIV-wieczna, zabytkowa kamienica w stylu gotyckim. Dom Esterki w Krakowie swoją nazwę zawdzięcza rzekomym spotkaniom króla Kazimierza Wielkiego z kochanką Esterą. Od momentu powstania budynek kilkukrotnie przebudowywano i remontowano, aczkolwiek kilka detali architektonicznych przetrwało do dzisiaj. Mieści się tu oddział Muzeum Etnograficznego.     fot. Zygmunt Put/cc 3.0/wikipedia.org

1.3 km od centrum

XV-wieczny zabytek o bogatej historii i równie intrygującej architekturze. Ratusz na Kazimierzu wymurowano w 1414 r., budynek służył jako magistrat aż do początków XIX w, kiedy to założone przez króla Kazimierza Wielkiego miasto stało się częścią Krakowa. Wyróżniające się elementy budowli to renesansowe attyki i zegar wieżowy. Po II WŚ siedziba Muzeum Etnograficznego.

1.7 km od centrum

Zaplecze Teatru Juliusza Słowackiego - niegdyś typowo magazynowe, dziś zdecydowanie bardziej artystyczno-muzealne. Eklektyczny Dom Rzemiosł w Krakowie powstał na przełomie XIX i XX w., ma status zabytku. Po rewitalizacji z 2016 urządzono tutaj szereg interaktywnych i multimedialnych wystaw, ponadto organizowane są warsztaty artystyczne i zajęcia edukacyjne.

5.1 km od centrum

Zabytkowa rezydencja profesora UJ, zasłużonego badacza historii i sztuki. Willa Karola Estreichera powstała na przełomie XIX i XX w., po II WŚ przeniesiono ją do Woli Justowskiej. Obiekt stanowi własność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, które po generalnym remoncie z lat 2005-2009 otworzyło tutaj Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji.

0.8 km od centrum

Wystawna, wybudowana w latach 1501-03 rezydencja kościelnego hierarchy, królewskiego sekretarza, dyplomaty i mecenasa sztuki. Architektonicznie Pałac Biskupa Erazma Ciołka łączy elementy gotyckie i renesansowe. Od 1996 r. funkcjonuje tutaj oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, z trzema zróżnicowanymi tematycznie stałymi ekspozycjami fantastycznych dzieł sztuki.

1.1 km od centrum

Centrum Rynku Głównego, centrum handlu i życia społeczno-towarzyskiego, centrum Krakowa. Sukiennice wybudowano jeszcze w XIII w., acz obecny kształt zabytku to efekt gruntownej przebudowy z 1555 roku. Dzięki wytężonej pracy najlepszych artystów i rzemieślników powstała prawdziwa perła architektury renesansu - żeby wymienić tylko piękne attyki czy maszkarony.

1.6 km od centrum

Średniowieczny zabytek, fragment dawnych fortyfikacji Krakowa, ważny punkt na Drodze Królewskiej. Brama Floriańska, wybudowana na przełomie XIII i XIV w., pełniła zarówno funkcje obronne, jak też reprezentacyjne. Dlatego nad wjazdem do Starego Miasta górują i 34,5-metrowa baszta, i piękne, architektoniczne detale - orzeł piastowski czy płaskorzeźba św. Floriana.

0.9 km od centrum

Jeden z najciekawszych zabytków architektury sakralnej w Krakowie. Kościół św. Andrzeja Apostoła pochodzi z lat 1079-1098, a na przełomie XVII i XVIII w. przeszedł ogromną przemianę. W efekcie łączy średniowieczny, surowy styl romański bryły budowli z przepychem barokowych wnętrz i bogactwem rokokowych dekoracji. Przybytkiem od czasów króla Łokietka zarządza wspólnota klarysek.

1.5 km od centrum

Część średniowiecznego kompleksu szpitalnego, po II WŚ ostatecznie przekazanego w ręce Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W 1969 r. zabytkowy Dom pod Krzyżem stał się Oddziałem Teatralnym im. Stanisława Wyspiańskiego, jednak w 2008 r. zamknięto ekspozycję stałą. Od tego czasu budynek przechodzi kolejne remonty, urządzane są też wernisaże i wystawy czasowe.

2.0 km od centrum

Wystawa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentująca dzieje i pamiątki Bractwa Kurkowego. Celestat to dawna strzelnica i dawna siedziba organizacji dbającej o obronę miejską i przeszkolenie mieszczan na wypadek zbrojnego zagrożenia. Najcenniejszym eksponatem w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym jest Srebrny Kur, główne trofeum i insygnium strzelców z XVI w.

1.1 km od centrum

Gotycko-renesansowy zabytek z przełomu XII i XIII w., który przez stulecia pełnił najróżniejsze funkcje. Wieża Ratuszowa na Rynku Głównym była przede wszystkim częścią magistratu, ale poza miejskimi urzędami były tu m.in. sąd, sale katowskie, skarbiec czy podejrzana karczma. Dziś mieszczą się w niej teatr, kawiarnia i oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

1.3 km od centrum

Zabytek z XIV wieku, w którym Muzeum Historyczne Miasta Krakowa urządziło fascynującą wystawę wnętrzarską. Kamienica Hipolitów wyróżnia się sgraffitowymi dekoracjami fasady, w środku zaś bogatymi zbiorami rzemiosła artystycznego, antyków, przedmiotów codziennego użytku i dzieł sztuki. Ekspozycja prezentuje życie krakowskich mieszczan na przestrzeni kilku stuleci.

1.6 km od centrum

Przykład pięknej, a zarazem efektywnej architektury obronnej. Na mapie fortyfikacji Krakowa Barbakan pojawił się w ostatnich latach XV w. i przez kilka stuleci odgrywał militarnie kluczową rolę w mieście. Dziś zabytkiem zarządza Muzeum Historyczne, które w sezonie letnim organizuje szereg wydarzeń przybliżających średniowiecze, zwłaszcza ówczesne zwyczaje i kulturę.

0.6 km od centrum

Zabytek z II połowy XV wieku, obecnie najczęściej wykorzystywany w roli punktu widokowego na Wawelu. Baszta Sandomierska wzmacniała obronę Zamku Królewskiego od południa dzięki licznym stanowiskom dla strzelców. Przede wszystkim wieża służyła jako więzienie dla szlachty - naturalnie wysoko urodzonym należało zapewnić lepsze warunki niż zwykłym rzezimieszkom.

0.6 km od centrum

Bazylika archikatedralna na słynnym wzgórzu. Trójnawowa świątynia, reprezentująca obecnie renesansowy i barokowy styl, powstała w XIV wieku. Później była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana. W jednej z wież wisi słynny Dzwon Zygmunta. W katedrze na Wawelu spoczywa wiele ważnych i zasłużonych dla Polski postaci - królowie, poeci, bohaterowie narodowi…

1.2 km od centrum

Bodaj najsłynniejsza świątynia w Polsce. Gotycka bazylika wzniesiona w XIII w. w sąsiedztwie Rynku Głównego kojarzona jest przede wszystkim z krakowskim hejnałem - granym tradycyjnie z ponad 80-metrowej wieży - oraz fantastycznego ołtarza głównego, wyrzeźbionego przez Wita Stwosza. Wnętrze Kościoła Mariackiego zdobią niezliczone i bezcenne dzieła sztuki.

1.8 km od centrum

Jedyna wciąż czynna nekropolia żydowska w Krakowie i jedna z niewielu takich we współczesnej Polsce. Tzw. Nowy Cmentarz jest znacznie młodszy od Remu - został założony w 1800 roku. Spoczywa tu kilkadziesiąt zasłużonych postaci, jak zasłużony fotograf-dokumentalista Ignacy Krieger. Na obszarze 19 ha stoi aktualnie ok. 7 tys. nagrobków, najstarsze z lat ‘40 XIX w.

1.6 km od centrum

Zabytkowy przybytek judaizmu, wybudowany przez kupca Wolfa Poppera w 1620 roku. To barokowa bożnica, z kolebkowym sklepieniem i prostokątnym dziedzińcem z ażurową bramą. Powojenna rekonstrukcja w dużym stopniu zachowała oryginalny rozkład pomieszczeń. Dziś synagoga pełni rolę ośrodka kultury, wykorzystywanego przy okazji wydarzeń i imprez różnej rangi.

1.5 km od centrum

Renesansowa bożnica, ufundowana w 1558 r. przez królewskiego bankiera I.I. Auerbacha dla swojego syna - cenionego rabina i uczonego zwanego Remu: dziś judaistycznego “świętego” spoczywającego na pobliskim cmentarzu. Przebudowaną w XIX w. synagogę udało się podnieść ze zniszczeń po II WŚ. Zachowały się m.in. pięknie wyrzeźbiony aron ha-kodesz i liczne polichromie.

1.6 km od centrum

Najstarsza zachowana bożnica w całej Polsce, wzniesiona w XV wieku. Synagogę Starą w 1570 r. Mateo Gucci przerobił zgodnie z renesansowymi trendami. I do wyglądu z tamtych czasów nawiązano w trakcie rekonstrukcji po II WŚ. W dawnej świątyni mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, eksponujący przedmioty związane z kulturą i historią Żydów.

1.5 km od centrum

Dawna świątynia, w której od 2008 r. mieści się żydowska księgarnia, regularnie organizująca wystawy i spotkania nt. losów Izraelitów w Polsce. Synagogę Wysoką, której sala modlitewna mieściła się na piętrze, wybudowano w połowie XVI w. W zdewastowanym w trakcie II WŚ wnętrzu zachował się największy i najstarszy w Polsce aron ha-kodesz do przechowywania Tory.

1.4 km od centrum

Wczesnobarokowy zabytek, którego budowa zakończyła się w 1644 roku. Fundatorem tej największej bożnicy na terenie Kazimierza był kupiec Izaak Jakubowicz. Na ścianach głównej sali modlitewnej w synagodze, zwieńczonej efektownymi sztukateriami, odkryto polichromie z XVII i XVIII wieku. W 2007 r. grupa chasydzka otworzyła tu sklep z produktami koszernymi.

1.4 km od centrum

Barokowa bożnica, wystawiona w 1643 roku z funduszy przekazanych przez żydowskich złotników. I stąd też jej nazwa - po hebrajsku “kupa” oznacza składkę kahału, czyli członków gminy judaistycznej. Po II WŚ w zdewastowanym budynku urządzano m.in. wytwórnię macy i rytualną rzeźnię drobiu. Odnowiona synagoga wyróżnia się zabytkowymi, wszechobecnymi malunkami.

1.3 km od centrum

Łącząca kilka stylów architektonicznych piękna, zabytkowa świątynia. Synagogę Tempel wybudowała postępowa część społeczności żydowskiej, prace trwały od 1860 do 1862 roku. W 1924 r. bożnicę znacznie powiększono. Tempel, w której przeważają elementy neorenesansowe i mauretańskie, zachwyca bogatą fasadą, niezwykłymi witrażami i naściennymi malowidłami.

9.7 km od centrum

Zabytkowe włości klasztorne, przekazane najprawdopodobniej już w 1044 r. przez Kazimierza Odnowiciela. Początkowo opactwo mieściło się w romańskiej bazylice, zniszczonej w XIV wieku. W kolejnym stuleciu została odbudowana, ale już w stylu gotyckim. Później klasztor zyskiwał rokokowe i barokowe elementy. Przez wieki benedyktyni zebrali mnóstwo sakralnych skarbów.

6.3 km od centrum

Wzgórze z pięknym, barokowo-renesansowym kościołem i pustelniami kamedułów. Klasztorny przybytek wzniesiono na początku XVII stulecia specjalnie dla kontemplujących zakonników. Należy pamiętać, że mnisi wpuszczają kobiety do świątyni tylko przez 12 określonych dni w roku. Wszyscy muszą zadbać o właściwy strój, bez oglądania się na temperaturę.

9.1 km od centrum

Zakonny kompleks świątynny, który swoimi korzeniami sięga 1222 r. i oddania wsi Mogiła w ręce braciszków. Cystersi wznieśli tutaj drewniany kościół św. Bartłomieja (1466 r. lub przełom XIII/XIV w.) oraz klasztorną bazylikę Krzyża Świętego - oryginalnie kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wacława (1266 r.), w XVIII w. przebudowany po barokowemu. Czyli bardzo, ale to bardzo "na bogato".

9.7 km od centrum

Urocza drewniana świątynia, po kawałku przenoszona z Jawornika (k. Myślenic) do Krakowa-Krzesławic od 1984 do 1997 roku. Kościół pochodzi z lat 1633-48, to konstrukcja zrębowa utrzymana w barokowym stylu. Po konserwacji zabytku i niezbędnych pracach remontowych wyróżniają się oryginalne polichromie, ambona i 3 ołtarze: 2 boczne oraz główny.

9.7 km od centrum

Elegancka wiejska posiadłość, z przełomu XVIII i XIX wieku, oryginalnie należąca do Hugona Kołłątaja. W ręce wybitnego malarza trafiła w 1876 r., a Matejko przebudował ją pod swoje potrzeby. Dziś w odnowionym, zabytkowym dworku mieści się muzeum kierowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Eksponowane są w nim pamiątki po obu wybitnych mieszkańcach.

10.4 km od centrum

Kombinat metalurgiczny był sztandarową inwestycją władz PRL-u. Poza produkcją na gigantyczną skalę, huta wyróżniała się niezwykłą siedzibą. Dwa budynki, nazywane “Pałac Dożów” i “Watykan”, to nie socrealistyczne potworki, lecz piękne obiekty stylizowane na włoskie pałace z epoki renesansu i baroku. Attyki to także nawiązanie do krakowskiej mody z XVI i XVIII w.fot. Zygmunt Put/cc 3.0/wikipedia.org

1.5 km od centrum

Późnobarokowa perełka w architekturze Krakowa. Budowa trwała - z długą przerwą wynikającą z kwestii finansowych - w latach 1741-1758. Największym atutem świątyni jest piękna fasada, wykonana przez Franciszka Placidiego. Inne wiekopomne dzieła sztuki sakralnej z epoki to ambona z aniołkami, cudowna figura Jezusa z ołtarza głównego czy polichromia na sklepieniu.

1.4 km od centrum

Trójnawowa bazylika w stylu gotyckim, wznoszona z cegieł i kamienia w latach 1385-1405 w Kazimierzu. Charakterystyczna strzelista wieża zabytkowego przybytku jest nieco młodsza, gdyż pochodzi z XVI w. Wyposażenie kościoła Bożego Ciała w zdecydowanej większości pochodzi z epoki baroku. Cennymi skarbami są m.in. ołtarze, obrazy czy ambona w kształcie żaglowca.

1.2 km od centrum

Niegdyś samodzielne miasto, a od XIX wieku dzielnica Krakowa. Charakterystyczny dla Kazimierza jest wciąż wyczuwalny i widoczny wpływ społeczności żydowskiej na kształt tej części miasta - nawet jeśli w czasie II WŚ Niemcy zabili lub wysiedlili większość Izraelitów. W Kazimierzu przetrwało - lub udało się odbudować - wiele żydowskich świątyń i innych budynków.

0.6 km od centrum

Monarsza siedziba, ostatecznie ukształtowana przez Zygmunta Starego. Pracami budowlanymi, trwającymi w latach 1506-34, kierował Franciszek Florentczyk. Dzięki nim powstał piękny zamek z elementami renesansu i baroku, posiadający 4 skrzydła i królewskie skarby - np. słynne arrasy. Na Wawelu wciąż są pozostałości po poprzednich zamkach z XI i XIV stulecia.

0.6 km od centrum

Historyczne centrum Krakowa, główny ośrodek władzy świeckiej (Zamek Królewski) i duchownej (Katedra). Wawel to niepozorne, wapienne wzgórze na lewym brzegu Wisły - a zarazem leże legendarnego smoka, na którym Krak zbudował obronny gród. Ślady ludzkiej działalności na Wzgórzu Wawelskim sięgają kilkudziesięciu tysięcy lat wstecz, najstarsze pozostałości zabudowań IX-X wieku.

0.9 km od centrum

Krakowska siedziba najwyższych katolickich hierarchów, niezmiennie od XIV stulecia. Aktualny wygląd budowli to efekt poważnej przebudowy z XIX wieku. Wewnątrz zachowała się sporo elementów i dekoracji z wcześniejszych epok, głównie baroku i renesansu. Pałac słynie przede wszystkim z okna papieskiego, z którego przemawiał do zgromadzonych wiernych Jan Paweł II.

1.1 km od centrum

Serce grodu Kraka, tętniące życiem i piękną historią. Powstał całkiem niedługo po założeniu miasta, w 1257 r., jego zasadniczy kształt nie uległ zmianie. Powstawały za to kolejne piękne obiekty, które z czasem stały się wizytówkami Krakowa - żeby wymienić tylko Kościół Mariacki, Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, wieżę dawnego ratusza czy zabytkowe kamienice.

1.9 km od centrum

Trójnawowa bazylika w stylu barokowym (z kilkoma inspiracjami gotykiem), budowana w kilku etapach od II poł. XVII wieku. Przy czym historia parafii św. Floriana w Krakowie sięga XII w. Swój dzisiejszy kształt kościół uzyskał po wielu modernizacjach. Jego wizytówkami są dwie wieże, bogato dekorowana elewacja i dwuletnia posługa Karola Wojtyły w roli wikariusza.