Kościół św. Mikołaja

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jeden z najstarszych przybytków religii chrześcijańskiej na obszarze Krakowa. Rzecz jasna dzisiejszy kościół św. Mikołaja ma bardzo niewiele (a w zasadzie to i nic) wspólnego z drewnianą kaplicą, jaką opisują dokumenty z XI wieku. Źródła historyczne z XII stulecia opisują już murowaną świątynię w stylu romańskim - pozostałości z tego okresu zachowały się w północnej części budowli, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej.

Początkowo kościołem św. Mikołaja w Krakowie zajmowali się benedyktyni z tynieckiego opactwa, w 1456 roku braciszkowie oddali przynależące do świątyni włości w ręce Uniwersytetu Krakowskiego. Przez kolejne wieki budowla wielokrotnie ulegała większym i mniejszym zniszczeniom - przez pożary, powodzie, wojny itd. Obecna, bazylikowa konstrukcja w stylu barokowym stanowi efekt przede wszystkim odbudowy kościoła po potopie szwedzkim (poł. XVII w.) i renowacji po konfederacji barskiej - prace nad odnową przybytku zakończono w 1783 r. Przed wejściem do zabytku znajdują się dwa niezwykłe, rzadko w Polsce spotykane obiekty. Mowa o chaczkarze - ormiańskim kamieniu krzyżowym, upamiętniającym Ormian którzy przybyli do Królestwa Polskiego w XIV w. oraz ofiary ludobójstwa w Turcji z 1915 r. - i średniowiecznej latarni zmarłych.

Zgodnie z trendami epoki baroku, w krakowskim kościele św. Mikołaja zastosowano mnóstwo kunsztownych dekoracji i zgromadzono sporo fantastycznych dzieł sztuki. Bodaj najcenniejszym skarbem jest ołtarz główny ze złoconym obrazem patrona i wieloma figurami świętych, skonstruowany prawdopodobnie przez włoskiego artystę Franciszka Placidiego. Niezwykle fotogenicznie prezentuje się także pięć ołtarzy bocznych, zwłaszcza ten z pentaptykiem późnogotyckiego malarstwa religijnego z lat 1490-1505, z “Koronacją Maryi” w centralnej części. Warto jeszcze zwrócić uwagę na gotycką rzeźbę Matki Boskiej Bolesnej, chrzcielnicę z 1536 roku, organy na rokokowym chórze muzycznym, stalle i ambonę, a także renesansowy obraz “Święta Rozmowa” (wł. Sacre Conversazione).

Na zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Mikołaja w Krakowie z przewodnikiem należy zawczasu umówić się z kancelarią parafialną. Konieczność uzgodnienia ściśle określonego terminu dotyczy zwłaszcza dużych grup zorganizowanych.

Mini przewodnik

Fascynujący zabytek sakralny, o bogatej historii i takimż wnętrzu. Kościół św. Mikołaja w Krakowie powstał jeszcze w XI w., po wielu zniszczeniach i odbudowach przekształcił się w barokową bazylikę. W środku czeka wiele dzieł sztuki sakralnej, m.in. bogato zdobione ołtarze, pentaptyk późnogotyckich obrazów czy rokokowy chór z organami. Przed świątynią warto obejrzeć średniowieczną latarnię zmarłych i ormiański chaczkar.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja