Obszary chronione w Wiśle

(1)
5.8 km od centrum

Bezcenny z uwagi na naturalne bogactwo teren, o powierzchni 386,2 km². Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego założono w 1998 r., na jego obszarze wytyczono 8 ścisłych rezerwatów. Infrastruktura turystyczna i działalność człowieka mocno wpłynęły na przyrodę w regionie, jednak udało się ocalić kilka pierwotnych enklaw. Żyje tutaj mnóstwo gatunków roślin i zwierząt.

Nasi partnerzy