Obszary chronione w Rewie

(4)
0.8 km od centrum

Część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, stworzona w 2000 roku. Mechelińskie Łąki obejmują swoim zasięgiem 113,47 ha powierzchni przybrzeżnego terenu. Rezerwat powołano przynajmniej z 2 względów - niezwykłego układu strefowego różnorodnych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk rzadkich gatunków ptaków - miejsc gniazdowania i odpoczynku w czasie migracji.

2.9 km od centrum

Fragment Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, wydzielony w 1988 r. na obszarze 193 ha wokół delty Redy. Wybrzeże regularnie zalewane jest przez wzburzone morze, a jednocześnie rzeka nanosi coraz więcej osadów i rumoszu w pobliże ujścia. Tereny są cenne z uwagi na rzadkie rośliny słonolubne i siedliska 200 gatunków ptaków, z czego przynajmniej 40 tutaj gniazduje.

16.7 km od centrum

Odkryte dla świata nauki w 1818 r., choć miejscowa ludność mogła o nich wiedzieć wcześniej. Groty Mechowskie to wspaniały przykład formowania się jaskiń w zlepieńcach. Dostępna dla turystów trasa to tylko niewielki fragment korytarzy, których łączną długość szacuje się na 61-65 m. Miejscami jest zwyczajnie zbyt nisko i wąsko dla najdrobniejszych nawet ludzi.

18.0 km od centrum

Jeden z 7 w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych. Nadmorski stworzono na początku w 1978 r., co czyni go jednym z pierwszych w Polsce. Powierzchnia parku i jego otuliny, gdzie działalność człowieka jest ograniczona, to ponad 36 ha (w tym 11 ha wód morskich). Na NPK składa się m.in. 14 rezerwatów, stanowisko przyrody nieożywionej i inne obszary chronione.

Nasi partnerzy