Zabytki w Krakowie

(20)
36.3 km od centrum

Zabytek o wartości porównywalnej z kopalnią w Wieliczce. Kopalnia Soli Bochnia od 2013 r. znajduje się na liście UNESCO, jest też Pomnikiem Historii Polski. Tradycje wydobywania soli sięgają 3500 p.n.e., królewskie zakłady górnicze powstały w połowie XIII w. Dziś większą rolę odgrywają walory turystyczne: piękne komory i rzeźby, Podziemna Ekspozycja Multimedialna, przeprawy łodzią, trasy przyrodnicze, historyczne itd.

12.1 km od centrum

Jeden z najcenniejszych zabytków Polski, obecny na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kopalnia Soli Wieliczka to ogromny podziemny kompleks: ok. 300 km chodników, wydobycie trwające od 6000 lat, kaplica św. Kingi i inne wspaniałości oraz mnóstwo wrażeń dla turystów. W dwóch głównych szybach (Daniłowicza i Regis) czeka kilka rozmaitych wariantów zwiedzania i sporo atrakcji dodatkowych.

1.4 km od centrum

XIV-wieczna, zabytkowa kamienica w stylu gotyckim. Dom Esterki w Krakowie swoją nazwę zawdzięcza rzekomym spotkaniom króla Kazimierza Wielkiego z kochanką Esterą. Od momentu powstania budynek kilkukrotnie przebudowywano i remontowano, aczkolwiek kilka detali architektonicznych przetrwało do dzisiaj. Mieści się tu oddział Muzeum Etnograficznego.     fot. Zygmunt Put/cc 3.0/wikipedia.org

1.3 km od centrum

XV-wieczny zabytek o bogatej historii i równie intrygującej architekturze. Ratusz na Kazimierzu wymurowano w 1414 r., budynek służył jako magistrat aż do początków XIX w, kiedy to założone przez króla Kazimierza Wielkiego miasto stało się częścią Krakowa. Wyróżniające się elementy budowli to renesansowe attyki i zegar wieżowy. Po II WŚ siedziba Muzeum Etnograficznego.

1.7 km od centrum

Zaplecze Teatru Juliusza Słowackiego - niegdyś typowo magazynowe, dziś zdecydowanie bardziej artystyczno-muzealne. Eklektyczny Dom Rzemiosł w Krakowie powstał na przełomie XIX i XX w., ma status zabytku. Po rewitalizacji z 2016 urządzono tutaj szereg interaktywnych i multimedialnych wystaw, ponadto organizowane są warsztaty artystyczne i zajęcia edukacyjne.

5.1 km od centrum

Zabytkowa rezydencja profesora UJ, zasłużonego badacza historii i sztuki. Willa Karola Estreichera powstała na przełomie XIX i XX w., po II WŚ przeniesiono ją do Woli Justowskiej. Obiekt stanowi własność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, które po generalnym remoncie z lat 2005-2009 otworzyło tutaj Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji.

1.1 km od centrum

Centrum Rynku Głównego, centrum handlu i życia społeczno-towarzyskiego, centrum Krakowa. Sukiennice wybudowano jeszcze w XIII w., acz obecny kształt zabytku to efekt gruntownej przebudowy z 1555 roku. Dzięki wytężonej pracy najlepszych artystów i rzemieślników powstała prawdziwa perła architektury renesansu - żeby wymienić tylko piękne attyki czy maszkarony.

1.6 km od centrum

Średniowieczny zabytek, fragment dawnych fortyfikacji Krakowa, ważny punkt na Drodze Królewskiej. Brama Floriańska, wybudowana na przełomie XIII i XIV w., pełniła zarówno funkcje obronne, jak też reprezentacyjne. Dlatego nad wjazdem do Starego Miasta górują i 34,5-metrowa baszta, i piękne, architektoniczne detale - orzeł piastowski czy płaskorzeźba św. Floriana.

1.5 km od centrum

Część średniowiecznego kompleksu szpitalnego, po II WŚ ostatecznie przekazanego w ręce Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W 1969 r. zabytkowy Dom pod Krzyżem stał się Oddziałem Teatralnym im. Stanisława Wyspiańskiego, jednak w 2008 r. zamknięto ekspozycję stałą. Od tego czasu budynek przechodzi kolejne remonty, urządzane są też wernisaże i wystawy czasowe.

2.0 km od centrum

Wystawa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentująca dzieje i pamiątki Bractwa Kurkowego. Celestat to dawna strzelnica i dawna siedziba organizacji dbającej o obronę miejską i przeszkolenie mieszczan na wypadek zbrojnego zagrożenia. Najcenniejszym eksponatem w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym jest Srebrny Kur, główne trofeum i insygnium strzelców z XVI w.

1.1 km od centrum

Gotycko-renesansowy zabytek z przełomu XII i XIII w., który przez stulecia pełnił najróżniejsze funkcje. Wieża Ratuszowa na Rynku Głównym była przede wszystkim częścią magistratu, ale poza miejskimi urzędami były tu m.in. sąd, sale katowskie, skarbiec czy podejrzana karczma. Dziś mieszczą się w niej teatr, kawiarnia i oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

1.3 km od centrum

Zabytek z XIV wieku, w którym Muzeum Historyczne Miasta Krakowa urządziło fascynującą wystawę wnętrzarską. Kamienica Hipolitów wyróżnia się sgraffitowymi dekoracjami fasady, w środku zaś bogatymi zbiorami rzemiosła artystycznego, antyków, przedmiotów codziennego użytku i dzieł sztuki. Ekspozycja prezentuje życie krakowskich mieszczan na przestrzeni kilku stuleci.

1.6 km od centrum

Przykład pięknej, a zarazem efektywnej architektury obronnej. Na mapie fortyfikacji Krakowa Barbakan pojawił się w ostatnich latach XV w. i przez kilka stuleci odgrywał militarnie kluczową rolę w mieście. Dziś zabytkiem zarządza Muzeum Historyczne, które w sezonie letnim organizuje szereg wydarzeń przybliżających średniowiecze, zwłaszcza ówczesne zwyczaje i kulturę.

0.6 km od centrum

Zabytek z II połowy XV wieku, obecnie najczęściej wykorzystywany w roli punktu widokowego na Wawelu. Baszta Sandomierska wzmacniała obronę Zamku Królewskiego od południa dzięki licznym stanowiskom dla strzelców. Przede wszystkim wieża służyła jako więzienie dla szlachty - naturalnie wysoko urodzonym należało zapewnić lepsze warunki niż zwykłym rzezimieszkom.

1.8 km od centrum

Jedyna wciąż czynna nekropolia żydowska w Krakowie i jedna z niewielu takich we współczesnej Polsce. Tzw. Nowy Cmentarz jest znacznie młodszy od Remu - został założony w 1800 roku. Spoczywa tu kilkadziesiąt zasłużonych postaci, jak zasłużony fotograf-dokumentalista Ignacy Krieger. Na obszarze 19 ha stoi aktualnie ok. 7 tys. nagrobków, najstarsze z lat ‘40 XIX w.

9.7 km od centrum

Elegancka wiejska posiadłość, z przełomu XVIII i XIX wieku, oryginalnie należąca do Hugona Kołłątaja. W ręce wybitnego malarza trafiła w 1876 r., a Matejko przebudował ją pod swoje potrzeby. Dziś w odnowionym, zabytkowym dworku mieści się muzeum kierowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Eksponowane są w nim pamiątki po obu wybitnych mieszkańcach.

10.4 km od centrum

Kombinat metalurgiczny był sztandarową inwestycją władz PRL-u. Poza produkcją na gigantyczną skalę, huta wyróżniała się niezwykłą siedzibą. Dwa budynki, nazywane “Pałac Dożów” i “Watykan”, to nie socrealistyczne potworki, lecz piękne obiekty stylizowane na włoskie pałace z epoki renesansu i baroku. Attyki to także nawiązanie do krakowskiej mody z XVI i XVIII w.fot. Zygmunt Put/cc 3.0/wikipedia.org

1.2 km od centrum

Niegdyś samodzielne miasto, a od XIX wieku dzielnica Krakowa. Charakterystyczny dla Kazimierza jest wciąż wyczuwalny i widoczny wpływ społeczności żydowskiej na kształt tej części miasta - nawet jeśli w czasie II WŚ Niemcy zabili lub wysiedlili większość Izraelitów. W Kazimierzu przetrwało - lub udało się odbudować - wiele żydowskich świątyń i innych budynków.

0.6 km od centrum

Historyczne centrum Krakowa, główny ośrodek władzy świeckiej (Zamek Królewski) i duchownej (Katedra). Wawel to niepozorne, wapienne wzgórze na lewym brzegu Wisły - a zarazem leże legendarnego smoka, na którym Krak zbudował obronny gród. Ślady ludzkiej działalności na Wzgórzu Wawelskim sięgają kilkudziesięciu tysięcy lat wstecz, najstarsze pozostałości zabudowań IX-X wieku.

1.1 km od centrum

Serce grodu Kraka, tętniące życiem i piękną historią. Powstał całkiem niedługo po założeniu miasta, w 1257 r., jego zasadniczy kształt nie uległ zmianie. Powstawały za to kolejne piękne obiekty, które z czasem stały się wizytówkami Krakowa - żeby wymienić tylko Kościół Mariacki, Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, wieżę dawnego ratusza czy zabytkowe kamienice.

Nasi partnerzy