Obszary chronione w Krakowie

(1)
18.7 km od centrum

Wyjątkowo bogata w naturalne skarby część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Najsłynniejszym walorem Ojcowskiego Parku Narodowego są szeroko rozumiane skały i związane z nimi twory. Najsłynniejsze są z pewnością Jaskinia Łokietka oraz Maczuga Herkulesa, ale warto też zobaczyć Zamek na Pieskowej Skale. OPN utworzono w 1956 roku, ma ponad 21 km² powierzchni.

Nasi partnerzy